"EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozołup
Usługi geologiczne
Usługi geologiczne
"EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozołup

Firma prowadzi swoją działalność od maja 1994 r. i zajmuje się usługami geologicznymi w zakresie oceny przydatności podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa.

W zakresie usług geologicznych wykonujemy:

 • wiercenia geologiczne do głębokości 30,0 m ppt metodą mechaniczno-obrotową i mechaniczno-udarową
 • sondowania dynamiczne sondą SD-10 lub ITB-ZW
 • sondowania dynamiczne sondą DPL
 • badania podłoża gruntowego metodą in-situ
 • badania laboratoryjne gruntów i kruszyw
 • laboratoryjne określanie wskaźnika piaskowego i punktu piaskowego
 • badania zagęszczenia gruntów nasypowych, czyli określanie wskaźnika zagęszczenia wg metody Proctora
 • badania nośności podłoża gruntowego płytą elektroniczną HMP LFG-SD
W ramach prac projektowych wykonujemy:
 • projekty prac geologicznych dla potrzeb opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • projekty i programy badań geotechnicznych dla potrzeb dokumentacji geotechnicznych i dokumentacji posadowienia obiektów budowlanych
 • dokumentacje geotechniczne i dokumentacje posadowienia obiektów budowlanych
 • projekty odwodnienia wykopów dla obiektów budowlanych kubaturowych i liniowych
W ramach usług hydrogeologicznych wykonujemy:
 • otwory obserwacyjne ( piezometry ) dla potrzeb wysypisk odpadów i stacji paliw
 • studnie depresyjne ( igłostudnie ) dla potrzeb odwodnienia wykopów budowlanych.
Prowadzimy odbiory wykopów fundamentowych oraz prowadzimy nadzory geotechniczne nad realizowanymi obiektami budowlanymi kubaturowymi i liniowymi.


 
"EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek KozołupKontakt